Dátum konaniaPredmet dražbyLokalitaVýsledok 
06.09.2016Byt č. 2 s príslušenstvom, na 3.p., vchod 12 v k. ú. Lipt. Ondrášová zapísaný LV č. 4868 , v celosti a spoluvl. podiel 7030/371200 vlastníka por.č. 14 a 15 z parcely parc.č. 687/3 zapísané v LV 5088031 01 Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová, Tehliarska 255/12Novinkaviac informácií
31.12.2016Byt č. 2 na prízemí, vchod 5 na ul. Cukrovarská v Sládkovičove, nachádzajúci sa v bytovom dome so súp.č. 232, v celosti a podiel priestoru na spol. č. a spol. zar. domu vo veľkosti 11093/49346 zapísané v LV č. 2127 k.ú. Sládkovičovo925 21 Sládkovičovo, Cukrovarská 232/5Pripravujemeviac informácií
Aktuálne dražby