Dátum konaniaPredmet dražbyLokalitaVýsledok 
08.03.2017Nehnuteľnosti v k. ú. Koplotovce, vedené OÚ Hlohovec, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 655 ako pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape parc.č. 308/7, parc.č. 308/8 , parc.č. 329/2, parc.č. 329/9, parc.č. 329/10 a parc.č. 329/62 vk.ú KoplotovceNovinkaviac informácií
29.03.2017Nehnuteľnosti v k. ú. Veľké Ludince, vedené OÚ Levice, Katastrálny odbor na LV č. 103 ako Rodinný dom súp.č. 459 a pozemky parcely registra „C“ parc.č. 2964 a parc.č. 2965 v celosti.935 65 Veľké Ludince, č.d. 459 (nehnuteľnosť je označená č. 723)Opakovanáviac informácií
Aktuálne dražby